Yeni YEKA için yarışma ilanına çıkıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı için yeni yarışma ilanına çıktı.

Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) için yarışma ilanına çıkıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yarışma başlangıç tavan fiyatı 7,00 ABD Dolar-cent/kWh, elektrik enerjisi alım süresi 15 yıl olarak belirlendi. Elektrik enerjisi alım süresi, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren başlayacak.

Şartnamede belirtilen Bağlantı Bölgeleri içinde olacak şekilde tesis edilecek olan iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlanabilecek toplamda 1000 (bin) MWe gücündeki rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulacağı rüzgâr enerjisi yenilenebilir enerji kaynak alanlarının tahsis edilmesi ve bu alanlar için belirlenen Bağlantı Kapasitelerinin kullandırılmasının sağlanması için yarışılacak.

Yarışmaya tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar başvurabilecek. Yarışmaya katılabilmek için, Yarışmacı tarafından Teknoloji Sağlayıcıya ait 01/01/2014 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar toplam gücü asgari 2.000 (ikibin) MWe olan Rüzgar Türbinine ait nasel ana bileşeni üretimini gösteren iş deneyim belgesi sunulması gerekecek.

Başvurular, 27/07/2017 tarihi saat 12:00’a kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14:00’da başlanarak detay incelemeye geçilecek. Yarışma yeri, tarihi ve saati, İdare tarafından yarışmacılara bildirilecek.

Kaynak: www.dunya.com

Tür DOSYA İNDİR