KOBİGEL'DE ONAYLANAN DESTEK RAKAMLARI

Proje teklif çağrıları kapsamında Bölgelere göre destek tutarı dağılımı yapılıp toplamda 349.720.062.51 TL destek sağlanacaktır.

 Proje Teklif Çağrıları Kapsamında Bölgelere Göre Destek Tutarı Dağılımı

Proje teklif çağrıları kapsamında bölgelere göre destek tutarı dağılımı yapılıp toplamda 349.720.062.51 TL destek sağlanacaktır. 
Proje kapsamında en fazla destek yaklaşık 66,3 Milyon TL ile İç Anadolu bölgesine sağlanacaktır.Bu rakam toplam destek tutarının yaklaşık %19' una tekabül etmektedir.
 Proje Teklif Çağrıları Kapsamında Bölgelere Göre Destekleme Kararı Alınan İstihdam Sayısı

Proje teklif çağrıları kapsamında 3571 yeni istihdam desteklenecektir. Bu kapsamda 826 yeni istihdam ile en fazla personel Güneydoğu Anadolu Bölgesinde desteklenecektir. Bu rakam destelenen personel sayısının yaklaşık %23 üne takabül etmektedir.

Tür DOSYA İNDİR