İran ve Rusya Pazarı Çok Önemli

Ekonomi Bakanlığı Uzmanı Oğuz Kökosmanlı; "İran ve Rusya pazarı Doğu Anadolu Bölgesi için yakın ve önemli bir pazar"

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Elazığ TSO organizasyonuyla yapılan “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” yoğun katılımla Hilton Hotel’de gerçekleştirildi.

16 Mart 2017 Perşembe günü, Elazığ Double Tree by Hilton Hotel'de, yapılan seminere Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Ekonomi Bakanlığı Uzmanları, TOBB Dış Ticaret Dairesi Temsilcisi, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Temsilcileri, Türkiye İhracatçılar Birliği Temsilcisi, STK temsilcileri ve işadamları katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapa Elazığ TSO Başkanı Alan, hedeflerinin bu tür etkinlikler ve projelerle ildeki ihracatçı firma sayısını artırmak ve ilin ihracat miktarını yükseltmek olduğunu vurguladı. Başkan Alan konuşmasında, “İlimizde İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artması, ilimizdeki ihracatçı firma sayısının yükselmesi ve tüm bunlara bağlı olarak ilin ekonomisinin gelişmesi ve istihdamın artması öncelikli hedefimizdir.

Elazığ çok önemli bir ihracat potansiyeline sahip olmasına rağmen, bugün maalesef ihracatçı firma sayısı ve ihracattan elde ettiği gelir anlamında istenilen noktada değildir. Buna rağmen ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri ve 500 milyar dolar ihracat hedefi bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığımız ülkemizin bu hedefe ulaşmasında ihracat potansiyeli olan illeri belirlemiş ve buna göre bu illere özel bir önem vermektedir.   Elazığ’da bu iller kapsamında olup, İlimiz ihracatının yükseltilmesi bu dönemde en büyük hedeflerimizden biridir. 2016 yılında ilimizde yaklaşık 60 firmanın toplam 248 milyon ABD Doları tutarında doğrudan ihracat yaptığı resmi kayıtlarda görülmektedir. Oysa ilimizde Kapasite Raporuna sahip imalatçı firma sayımız ortalama 350’dir. Bu işletmelerimizin büyük çoğunluğu AB standartlarında üretim yapmasına karşın, maalesef ihracatları bulunmamaktadır. Bu firmalarımız gerek mevzuat gerekse belgelendirme noktasında eksiklikleri bulunduğundan ihracata yönelmeye cesaret edememektedirler. Oysa başata Ekonomi Bakanlığımız olmak üzere KOSGEB gibi çok sayıda kurumun önemli destekleri ve hizmetleri bulunmaktadır. Oda olarak İlimiz ihracatının yükseltilmesi ve ülkemiz hedeflerine katkı sağlanması anlamında projeler hazırlamakta ve ilimizin ihracat kapasitesinin yükseltilmesine gayret göstermekteyiz.

Bugün, Ekonomi Bakanlığımız, TOBB, TİM ve DAİB işbirliğiyle yapılan seminer de yine bu çalışmalardan biridir. 27 Şubat 2017 tarihinde birinci çağrı dönemi sona ermiş olan Cazibe Merkezleri Programı ilimizde ihracat hedefli üretim yapacak firmalar açısından bir dönüm noktası olmuştur. Programın bu yıl içerisinde yayınlanmasını beklediğimiz ikinci veya üçüncü çağrı dönemlerini de hesaba kattığımızda çok önemli yatırımların geleceğini öngörmekteyiz. Oda olarak bu doğrultuda özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki işadamlarımızın da ilgisini çekme noktasında Nisan ayında bir dizi program gerçekleştireceğiz. 10 yıl süreyle devam edecek olan Cazibe Merkezleri Programı ile hedefimiz her yıl ihracat potansiyeline sahip en az 20 yeni yatırımı ilimize kazandırmaktır.

Malumunuz olduğu üzere ilimize yeni yatırım kazandırılması noktasında en önemli sorunumuz olan Teşviklerde 4. Bölgede olmamızla ilgili kısıtı büyük bir emek ile büyük ölçüde kaldırdık. Bu düşüncelerle, seminerin yararlı olması temennisiyle, başta il dışından teşrif eden değerli konuşmacılar olmak üzere, teşekkür eder, hepinize en derin saygılarımı sunarım” dedi. Başkan Alan’ın yaptığı konuşmanın ardından Ekonomi Bakanlığı uzmanları sırasıyla birer sunu yaparak Dış ticaret mevzuatı, devlet destekleri, Uluslar arası rekabetçilik, Pazara giriş, Yurtdışı fuar destekleri, Ticari bilgiye erişim, Ülke masaları bölümünde ise Rusya ve İran Pazarları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, katılımcıların yoğun sorularını cevaplandırdılar.

Kaynak: http://www.elazigtso.org.tr/?Git=HaberOku&id=3592&/DI%DE%20T%DDCARET%20SEM%DDNER%DDNE%20YO%D0UN%20%DDLG%DD

Tür DOSYA İNDİR