Elazığ Üzüm Üreticileri Projesi Ajansa sunuldu

Elazığ'da üzüm sektörünün gelişimini amaçlayan, bağcılık, budama teknikleri, yetiştiricilik, panel ve teknik gezilerin olduğu Doğrudan Faaliyet Destek Programı hazırlandı.

Elazığ Üzüm Üreticileri Birliğinin ve Elazığ'daki üzüm üreticilerinin gelişimi için hazırlamış olduğumuz Doğrudan Faaliyet Destek Projesi Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Öz ve Fırat Aral tarafından Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop beye teslim edildi ve yapılması düşünülen çalışmalar ile ilgili bilgiler aktarıldı. 

Proje hakkında bilgiler veren Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Yılbay Çelik; projemizin amacı öncelikli olarak üzüm üretimi ve isleme asamalarına yönelik egitim programı düzenlenmesini saglayarak bu program kapsamında Modern Yetiştiricilik, Sulama ve Budama Eğitimi verilmesi düşünülmektedir. Üzüm bağlarına yönelik ilaçlama, sulama bakım konusunda uygulama yapılması program içinde yer alacaktır. Bu eğitim programında bölgemizde bulunan üzüm üreticileri bir toplantı merkezinde toplanarak 2 günlük bir çalışma ile uzmanların yapacakları eğitim çalışmalarında modern ve uluslararası düzeyde olumlu sonuçların alındığı teknikler öğrenilecektir. Eğitimlerin teorik kısmıyla birlikte son aşamada ziyaretler yapılacak olup sahada eğitim programı da yapılacaktır. Eğitim programlarına geniş bir katılım olması düşünülmektedir. Türkiye'de farklı bölgelerde çalısmalarını yürüten birlik, üretici kooperatifi ve akademisyenlerin de katıldığı, konuya hakim moderatörlerin yer aldığı bir süreçte üzüm üretimi ve işleme konusunda çalıştay yapılması sağlanacaktır. Yapılacak çalıştayda 2 danışman, 2 teknik uzman, birlik yöneticilerinden oluşan 25 kişilik bir çalışma ekibi, Tarım İl Müdürlüğü temsilcisi, TKDK temsilcisi, Özel İdare temsilcisi, Fırat Kalkınma Ajansı temsilcisi, Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi, Ticaret Borsası temsilcisi, Ziraat Odası temsilcisi, Fırat Üniversitesi temsilcisi, Basın Mensuplarının da takip edeceği, geniş katılımlı güzel bir çalışma programı yapılacak. Türkiye de belirlenmiş üretici birliklerine çalışma ziyaretleri yapılması proje kapsamında yer alan farklı bir aşamadır. Bu ziyaretlerde projede araştırma hizmeti sunan 2 danışman, 2 teknik uzman ve birlik yöneticilerinden belirlenmiş olan 6 üye gezilere katılacaktır. Tariş Üzüm Üreticileri Birliği, Seferihisar Mandalina Birligi, Manisa Bağcılık Enstitüsü ve Tekirdag Bağcılık Enstitüsü teknik gezi kapsamında yer alacak bölgeler olacaktır. Yapılacak eğitimler, çalıştaylar ve teknik geziler sonrasında oluşturulacak yayın kurulu ile birlikte Üzüm Üretimi ve İşleme Tesisleri Sektör Araştırma Raporu Hazırlanması sağlanacak. Bu çalışmada projede araştırma hizmeti sunan 2 danışman, 2 teknik uzman ve birlik yöneticilerinden belirlenmiş 6 üye görev alacaktır. Yapılacak tüm çalışmalar hazırlanacak olan web sitesi üzerinden üyelere ve kamuoyuna paylaşılacaktır. Özet olarak tamamlanacak bu proje Elazığ için kilit öneme sahip olan üzüm sektörünün gelişimi sağlanmış olacaktır. Yaklasık 400 ailenin direk geçim sağladığı bir alan olarak endüstriyel bir yapıya ulaşmasına çalışılacaktır. Bundan sonraki süreçte artık projemiz Fırat Kalkınma Ajansının değerlendirmesine tabi olacak. İnanıyoruzki ortaklarımız olan Elazığ İl Tarım Müdürlüğü ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte hazırladığımız bu proje içeriğindeki programın Elazığ için hayırlı olacak, ilimizin ekonomisine katkı sunacak yatırımlara vesile olacaktır. 

Tür DOSYA İNDİR