Elazığ İŞGEM Yatırımcılarına Yönelik Eğitim Programı

Elazığ İŞGEM tarafından hazırlanan Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen E-Ticaret ve Mali Analiz Eğitimleri tamamlandı.

Elazığ İŞGEM’de faaliyetlerini sürdüren işletmelerin yöneticilerine, teknik gelişim sağlanması adına hazırlanan, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan teknik destek projesi kapsamında pazarlama, e-ticaret ve mali analiz konularında eğitimler gerçekleştirildi sunuldu.

Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan İŞGEM PAZARLAMA, E-TİCARET VE MALİ ANALİZ EĞİTİMİ’nin onaylanmasıyla birlikte Elazığ İŞGEM’de faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında ilk gün stratejik pazarlamaya genel bakış ve marka mimarisi oluşturma gibi önemli konulara değinilirken, devam eden günlerde E Ticaretin önemi, işletmelerin internet aracılığı ile satış geliştirme planlaması sağlaması gibi konulara değinildi. Programın son gününde işletmelerin ürün ve hizmet planlarken mali analiz yapabilmelerine imkan tanıyacak programlar, mali analiz kriterler ve mali tabloların okunması konusunda bilgilendirildi. Programa katılım sağlayan işletmelere katılım sertifikaları takdim edildi.

Program hakkında bilgiler veren İŞGEM Yetkilisi Deniz MURATVEREN; “Elazığ İŞGEM’de hali hazırda 30 işletme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu süreçte amacımız Fırat Kalkınma Ajansınca belirlenmiş olan ana başlıklar altında işletmelerimizin gelişimlerini sürdürmeleri, ticari hayatlarında yardımcı olacak teknik bilgilere ulaşmalarıdır. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz Teknik Destek Projemiz ajans yönetim kurulunca uygun görüldü ve programımızı Elazığ İŞGEM toplantı salonunda tamamladık. Programa İŞGEM’de faaliyetlerini sürdüren 20 işletmemizden 40 yönetici katılım sağladı. 5 gün boyunca 2 uzman ile birlikte faydalı bir süreç yaşadık. Elazığ İŞGEM olarak işletmelerimizin hem ticari faaliyetlerini takip ederek yardımcı oluyor, hem de bu tarz projeler ile gelişimlerini sürdürmelerini arzu ediyoruz“ dedi.

Tür DOSYA İNDİR