Angelucci Markası Tescillendi

Elazığ'da Park23 AVM Girişinde faaliyetlerini sürdüren Angelucci Cafe marka tescil sürecini tamamladı.

2017 yılı Mayıs ayında yapılan müracaat Aralık ayı içerisinde sonuçlandı ve Angelucci markasının tesciline karar verildi. Türk Patent ve Marka Kurumunca iletilen tescil belgesi ile Angelucci markası 10 yıl boyunca işletmenin tescilli olarak kullanabileceği bir marka oldu. İşletme Yöneticisi Sezgin Aydın'a Marka Tescil Belgesini teslim eden EGETÜRK Yöneticisi Gökhan Topal, belgenin ve marka adı olan Angelucci'nin işletmeye faydalı olmasını temenni etti. İşletmelerin markalarını tescil etmelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Topal; "Marka tescili, sahibine, markayı tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir veya teminat olarak gösterilebilir. Tescilli olmayan markalar, markaların tescilli ve korunması hakkındaki yasalarla getirilen haklardan ve korumadan yararlanamazlar. İşletmelerimizin kurulum aşamasında kullanmak istedikleri markaların tescilini kontrol etmelerini öneriyoruz" dedi.

 

Tür DOSYA İNDİR