2016/9139 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANDI

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/9139 sayılı Karar yürürlüğe girmiştir.

5 Ekim 2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile (“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/9139 sayılı Karar”) Sektörlerin Eklenmesi kararı yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

2016/9139 sayılı kararın;

10. Maddesinde; Mevcut 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da EK-2B sayılı “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda, 4 üncü ve 5 inci bölgelere ait satırlarda “19” sektör numarası bulunmayan illere “19 - Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)” sektör numarası eklenmiş ve aynı tablonun 10 numaralı dipnotuna ( c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.”

11. Maddesinde; Aynı karara aşağıda yer alan EK-6 ilave edilmiştir.

Bunun dışında EK’deki listede Özellikle Makine ve Teçhizat İmalatları, Plastik Hammaddeleri ve Sentetik Kauçuk İmalatları, Motorlu kara taşıtları imalatları başta olmak üzere birçok sektör tüm TÜRKİYE’de 4. Bölge desteklerinden faydalanacaktır.

İlgili kararın tamamına aşağıda Dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Tür DOSYA İNDİR
2016-9139 Sayılı Karar
İNDİR