Tunceli ve Bingöl illeri için Sosyal Analiz Çalışması

FKA ve Hayatboyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) tarafından yapılan Bingöl ve Tunceli İlleri Sosyal Analiz çalışmaları tamamlandı

Hayatboyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) tarafından Fırat Kalkınma Ajansı desteği ile TRB1 bölgesinde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli) yürütülen Sosyal Analiz Çalışmalarının Tunceli ve Bingöl etabı tamamlanmıştır. Bu çalışma kapsamında odak grup toplantıları, derinlemesine mülakatlar ve anket uygulama çalışmaları yapılarak sonuçlar raporlanmıştır. Bu rapolarda bölge illerimizin sosyal ve kültürel durumları karşılaştırılmalı bir yöntemle analiz edilmiş, sosyal ve ekonomik kalkınmaya etki eden, illere mahsus faktörler ortaya konulmuştur. TRB1 bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal yardım, erişilebilirlik, sosyal hizmetler gibi genel kamu hizmetlerinin yanında sosyal hayat, ticari faaliyetler, kentleşme ve diğer olanaklar ile ilgili durumları değerlendirilmiş, bu kapsamda illerimizde yaşayan kişilerin devlet algıları, vatandaşlık algıları, kimlik tanımları, kültürel ve tarihsel hafızaları ve genel olarak da il ile ilgili değerlendirmeleri ile sosyal ve ekonomik gelişimi arasındaki ilişkiler ağı gibi durumlar detaylı bir biçimde analiz edilmiştir. Bu çalışmaların aynı zamanda bölgedeki karar vericilere de yol gösterici olması hedeflenmektedir. 
 
Bingöl ve Tunceli'ye ait sosyal analiz raporları PDF formatında aşağıda sunulmuş olup, çalışmaların matbu halinde istenilmesi durumunda Fırat Kalkınma Ajansı ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. 
 
Bingöl Sosyal Analiz Raporu için tıklayınız.

Tunceli Sosyal Analiz Raporu için tıklayınız.

Tür DOSYA İNDİR