T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2016 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İLANI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2016 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek olan “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” 11 Temmuz 2016 Pazartesi günü itibarıyla ilan edilmiştir.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2016 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek olan “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” 11 Temmuz 2016 Pazartesi günü itibarıyla ilan edilmiştir.
 
2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
 “TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde iş, yatırım ve yaşam alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilerek bölgeye yatırım çekilmesine olanak sağlanması ve yaşanabilirlik düzeyinin arttırılması” amacıyla gerçekleştirilecek olan programa 7.000.000 TL bütçe ayrılmıştır.
 
Programa kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir.
 
2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının Öncelikleri:
Öncelik 1: Bölgedeki iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları
Öncelik 2: Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için gerekli fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları
Öncelik 3: Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan bölgelerde turizmin geliştirilmesine yönelik fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları
Öncelik 4: Dezavantajlı kesimlere yönelik fiziki mekânların düzenlenmesi ve ilgili altyapı çalışmaları
olarak belirlenmiştir.
 
Destek Tutarları ve Son Başvuru Tarihleri

Programın Adı Destek Alt Limiti Destek Üst Limiti Toplam Bütçe Son Başvuru
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 250.000 TL 1.000.000 TL 7.000.000 TL

23.09.2016

Saat 23:59 (KAYS)

30.09.2016

Saat:18:00 (Matbu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuruların sisteme girilmesi için son tarih 23 Eylül 2016 Cuma günü saat 23:59 ve başvuru dosyalarının Ajansa teslimi için son tarih 30 Eylül 2016 Cuma günü saat 18:00 olarak belirlenmiştir. Bu tarih ve saatten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Söz konusu program hakkında ayrıntılı bilgiyi içeren başvuru rehberi, ekleri ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvimi Ajans internet sitesinde (www.bakka.gov.tr) yer almaktadır.
 
 

Tür DOSYA İNDİR