Sivil Büyü Destek Programı Açılıyor

Sivil Büyü Ayni Destek Programı, Kıbrıs Türk toplumunun (KTt) desteklenmesine yönelik AB Mali Yardım Programı kapsamında uygulanmaktadır.
Sivil Büyü, Aktif Yurttaşlık Mekanizması (AYM); aktivistler, yurttaş inisiyatifleri, platformlar, ağlar ve Sivil Toplum Örgütleri (STÖ’ler) tarafından yürütülen, hak-temelli ve kamu yararını gözeten çalışmalara esnek, şeffaf ve ulaşılabilir doğrudan katkı sağlamak amacıyla Sivil Alan projesi kapsamında uygulanmakta olan bir ayni-destek programıdır. Destekler, doğrudan sivil toplumun ihtiyaçlarına hitap edecek olup, AB teknik gereklilikleri de gözetilecek şekilde, programın tasarım, planlama ve uyarlama süreçlerinde, katılımcı bir yaklaşım izlenecektir.
 
Sivil Büyü AYM Desteğinin Hedefleri Nelerdir?
 
Sivil Büyü Ayni Destek Programı, Kıbrıs Türk toplumunun (KTt) desteklenmesine yönelik AB Mali Yardım Programı kapsamında uygulanmaktadır. KTt için AB Mali Yardım Programının hedeflerinden birisi olan “güven arttırıcı önlemlerin ve uzlaşmanın teşvik edilmesi ve sivil toplumun desteklenmesine” katkıda bulunma amacı gütmektedir.
 
Sivil Büyü Programının özel hedefleri ise şunlardır:
 
 Sivil toplum için elverişli ortamı iyileştirecek tedbirler de dahil olmak üzere, STÖ’lerin topluma karşı hesap verebilirliklerini ve görünürlüklerini artırmak;
 
 Politikalara ilişkin diyalog, tasarım ve izleme süreçlerine yurttaşların katılımını sağlayarak İnsan Hakları ve Demokrasiyi teşvik etmek;
 
 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları arasında uzlaşma, diyalog, yakın ilişkiler ve güven ortamının oluşturulmasını desteklemek;
 
 Gönüllülüğün desteklenmesi de dahil olmak üzere, yurttaş ağlarının kurulması ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla iyi örneklerin paylaşılmasına katkıda bulunmak.
 
 
 
Tür DOSYA İNDİR