Proje Bazlı Yatırım Destekleme Şartları belirlendi

Ekonomi Bakanlığınca yapılacak Proje Bazlı Yatırım Desteklemesine ilişkin esaslar Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ve yıllık programlarda ön görülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar*Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için destek başlıları yayımlandı. Belirlenen başlıklar altında verilecek destekler Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarına Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım garantisi verilebilecek. Ana başlıklar altında;

  • Kurumlar Vergisi Oranı %100 indirimli ve Yatırıma Katkı Oranı %200 geçmemek şartıyla 10 hesap dönemine kadar vergi istisnası tanıma.
  • Gelir Vergisi Kanununun geçici 80.nci maddesine göre Gelir Vergisi Stopajından yararlandırmaya,
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti tanımaya,
  • Yatırımın Hazine Taşınmaız üzerinde olması halinde 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi, istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla bedelsiz devredilmesi,
  • Prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi karşılanması,
  • İşletme döneminde enerji tüketim harcamasının %50'sine kadar 10 yıla kadar karşılama,
  • Sabit yatırım finansmanı kredi için 10 yıla kadar faiz veya kar paı desteği,
  • Yatırım için özel önem taşıyan personel içini 5 yılı geçmemek üzere ücret desteği
  • Yatırım tutarının %49'unu geçmemek üzere 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla ortak olunması,

Tür DOSYA İNDİR