KOBİLERE YÖNELİK ADIM ADIM İHRACAT PROJESİ DEVAM EDİYOR

Fırat Kalkınma Ajansı Malatya Yatırım Destek Ofisi tarafından koordine edilen proje kapsamında Malatya’da yerleşik 18 imalatçı firmaya birebir ihracat danışmanlığı verilmektedir.

Projenin temel amacı belirli bir potansiyele sahip ancak bilgi eksikliği nedeniyle ihracat yapamamış veya yapsa da kapasitesi ölçüsünde dışa açılamamış firmalara “ihracat koçluğu” yapmaktır. Proje kapsamında danışman firma uzmanları öncelikle firmaların üretmiş olduğu ürünlerin pazarlarını GTİP kodlarına göre inceleyerek her bir firmaya özel ihracatta yol gösterici, rehber niteliğinde bir rapor hazırlamıştır. Firmalara düzenli olarak ortalama yarım günlük ziyaretler yapılmakta, ziyaret kapsamında firmaların Ekonomi Bakanlığı İhracatçılar Rehberine kaydı yapılarak, firma ve sektör özelinde ihracata yönelik bilgilendirmeler uygulamalı olarak verilmektedir.  Firmaların online ticaret sitelerine gerekli girişleri yapılarak müşterilere ulaşması sağlanacak ve bundan sonraki aşamada firmalar ile müşterilerin temasa geçmesini sağlamak için uzman danışman marifetiyle bir çok sitede ürün tanıtımları yapılacaktır. Müşteri bulma aşmasından sonra pazarlık ve ürün satışının gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bütün bu boyutları nedeniyle adım adım ihracat ismi verilen projede, firma nitelikleri ve gönüllülük unsuru gözetilerek seçilen 18 işletmeye 2016 yılı sonuna kadar ihracat yaptırılması hedeflenmektedir.

Tür DOSYA İNDİR