Karacadağ Kalkınma Ajansı Organik Tarım Mali Destek Programı Çağrısı

Karacadağ Kalkınma Ajansı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı çağrısına çıkarak desteklerini duyurdu.

Karacadağ Kalkınma Ajansının, GAP BKİ işbirliği ile 5 Milyon TL’lik programlara başvurular başladı. Karacadağ Kalkınma Ajansı 2016 yılında Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) koordinasyonluğunda, GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ve GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı adı altında toplamda 5.000.000 TL hibe desteği ile proje teklif çağrısı yapıyor. GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında 2.000.000 TL hibe desteği verilecektir. GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında 3.000.000 TL hibe desteği verilecektir.

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı:

Programın amacı, GAP Bölgesi’ndeki organik tarım değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve GAP Bölgesi’nde organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesidir.Programlar İçin Son Başvuru Tarihi 01 Temmuz 2016, saat: 23.59‘dur.

Program Bütçesi: 2.000.000 TL

Kar Amacı Güden ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için,

Asgari: 50.000,00 – Azami: 500.000,00TL

Kimler Başvurabilir?

Kâr Amacı Gütmeyen

• Üretici Birlikleri (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)

• Üretim Kooperatifleri

• Kamu Kurumları

• Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri, Daire Başkanlıkları ve Bağlı Kuruluşları ile İlçe Belediyeleri)

• Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler

• Üniversiteler (Sadece Rektörlük)

• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, İhracatçı Birlikleri dâhil Birlikler)

• Tarım Sektörü ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Birlik, Vakıf, Federasyon)

• Organize Çalışma Alanları (OSB, KSS, İŞGEM, Teknokent, vb.)

Kar Amacı Güden

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler)

• Kar Amacı Güden Üretici Birlikleri (Mahalli İdare Birliği Olmayan Birlikler)

• Kar Amacı Güden Üretim Kooperatifleri

Kar amacı güden kurum/işletme projelerine % 50’ye kadar, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projelerine % 75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.

Ayrıntılı bilgi için;

http://www.karacadag.org.tr/haber-Detay.asp?NewsId=1032

Tür DOSYA İNDİR