Karacadağ Kalkınma Ajansı Enerji Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı

Karacadağ Kalkınma Ajansı GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı duyurusunu yayınladı.

GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı: Programın amacı, GAP Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinin verimlilik artırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülerek, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının Bölge sathında yaygınlaştırılmasıdır. GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında 3.000.000 TL hibe desteği verilecektir.

Kar Amacı Güden Kuruluşlar için,

Asgari: 50.000,00 - Azami: 450.000,00TL

Kimler Başvurabilir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Kar amacı güden kurum/işletme projelerine % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir

Programlar İçin Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016, Saat: 23.59

Matbu Son Teslim: 15 Temmuz 2016, Saat: 18.00

la

Tür DOSYA İNDİR