İzmir; Yatırım ve Turizm

Yatırımcıların ve özellikle turizmcilerin gözdesi İzmir'e yatırım yapmak isteyenler için güzel ve verimli bir sayfa.

İzmir Yatırım Destek Ofisi, İzmir Kalkınma Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir. İzmir’in iş ve yatırım olanakları hakkında her türlü bilgiyi yatırımcılara sağlamak, yatırımın her aşamasında danışmanlık hizmeti vermek ve gerekli tüm izin-ruhsat süreçlerini yatırımcı adına tek elden takip ve koordine etmek faaliyetlerini ücretsiz olarak yerine getirmektedir. İzmir’de faaliyet gösteren, yeni yatırım planlayan, başta yabancı sermayeli firmalar olmak üzere teknik destek, bilgi ve iletişim desteği sağlanmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak ve bilgi almak için http://www.investinizmir.com/tr adresini ziyaret etmeniz yeterli olacak.

İzmir Kalkınma Ajansınca Sağlanan tüm hizmetler ücretsizdir.

Tek Noktadan Hizmet Anlayışı
Hizmetlerimiz tipik bir yatırım sürecinin tüm aşamalarını kapsayacak şekilde yatırım karar aşaması, iş oluşumunun kurulumu ve iş çevresinin oluşturulması aşamalarında yatırımcıya yardımcı olmayı kapsar.

Proje Özelinde Bilgi
Yatırım fırsatları, teşvikler, yatırım alanları, vergi, insan kaynakları, maliyetler, izin ve ruhsatlar, iş kanunu, sektörel bilgiler,vb alanlarda proje özelinde yatırımcının ihtiyaç duyduğu en güncel bilgiler hazırlanmaktadır. Yatırımcıların talebi üzerine firma özelinde raporlar ve bilgi notları da hazırlanmaktadır.

Yatırım Alanı
Firmalara yatırım projeleri özelinde en uygun yatırım alanı alternatifleri araştırılarak sunulmakta, saha ziyaretleri ile alternatifler yerinde gösterilmektedir.

İş Ağının Oluşturulması
Firmaların yatırım süreçlerinde ihtiyaç duydukları iş ağlarının (kamu kurumları, odalar, araştırma merkezleri, üniversiteler, servis sağlayıcılar, vb) kurulmasına yönelik yardımcı olunmaktadır.

Şirket Kuruluşu
Şirket kuruluş sürecinde atılması gereken adımlar ve alınması gereken izinlerle ilgili olarak ortaklarımızla birlikte yönlendirmeler yapılmaktadır.

Teşvik ve Hibeler
Türkiye’de hem mevcut firmalar hem de yeni yatırım yapacak firmalar için hibe ve teşvik veren kurum bulunmaktadır. Firmaların yapacakları yeni yatırımlarda yararlanabilecekleri desteklerle ilgili yönlendirmeler yapılmaktadır.

Arazi Keşif Programları
Talepleriniz doğrultusunda diğer Doğrudan Yabancı Yatırım şirketleri, mülk alanları, hizmet sağlayıcılar, üniversiteler, hükümet yetkilileri ve bunun gibi ilgili kişiler ile tanışmanız için arazi gezileri düzenliyoruz.

Kaynaklar
Firmaların yatırım süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve raporlar yatırımcılarımıza sunulmaktadır.

Tür DOSYA İNDİR