Gelecek Turizmde’nin 2016 Dönemi Başvuruları Başladı

Gelecek Turizmde’nin 2016 dönemi başvuruları başladı. Siz de geleceğe değer katacağını düşündüğünüz sürdürülebilir turizm fikrinizle 3 Mayıs – 1 Temmuz tarihleri arasında www.gelecekturizmde.com adresinden başvurabilirsiniz.

Gelecek Turizmde kapsamında kabul edilen projenin bütçesi en az 15.000.-TL en fazla 100.000.-TL olabilir. Proje tutarının %100’üne kadar olan kısmı Gelecek Turizmde tarafından karşılanacaktır. Toplam proje bütçesinin 100.000.-TL’den fazla olması durumunda, Hibe Faydalanıcısı bu fazla meblağın nasıl finanse edileceğini veya nasıl ayni katkı sağlanacağını belirtmelidir. (Bkz. Ek 2 Gösterge Niteliğinde Bütçe Formu) Gelecek Turizmde projesinde herhangi bir eş fonlama uygulanmamaktadır. Ön Başvuru Formunun Teslimi İçin Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2016

Bu sınırlı bir Teklif Çağrısı’dır. İlk etapta değerlendirmeye; Ön Başvuru Formu, Ortaklık Beyanı ve Başvuru sahibinin Beyanı sunulmalıdır. Ancak, sadece ön değerlendirme sonucu olumlu olan Başvuru sahipleri, nihai proje başvurusunda bulunmaya davet edileceklerdir. Bu rehber, Gelecek Turizmde kapsamında finanse edilecek hibe projelerinin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mali Mevzuatı ve Kuralları ile diğer ilgili UNDP prosedür ve yönetmelikleri hükümleriyle uyumlu olacak şekilde, başvuru süreci, değerlendirilmesi ve temel uygulama ilkelerini belirleyen kuralları içerir. Gelecek Turizmde’nin Sözleşme Makamı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’dir. Gelecek Turizmde ile; yerel turizm aktörlerinin, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması, sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tür DOSYA İNDİR