Cazibe Merkezi Uygulama Esasları belirlendi.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan Cazibe Merkezleri Programının Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları yayınlandı.

Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar 11 Ocak 2017 Tarihli ve 29945 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Destek Paketleri Yatırım farklı 4 başlık içerisinde yayımlandı. Bu çerçeve de Yatırım ve Üretim Destek Paketi, Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Çağrı Merkezi Destek Paketi ile Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi olarak belirlendi. Programdan yararlanma koşulları için imalat sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının iki milyon Türk Lirası, asgari istihdamın 30 kişi olması belirlendi. Çağrı Merkezi yeni yatırımları için asgari ikiyüz kişilik istihdam şartının olması isteniyor. Üretim Tesislerini taşıyacak olan işletmelerin asgari son iki yıl üretim faaliyetlerinin sürmesi, iki yıl içinde taşınılması ve taşıma sonrası asgari 200 kişilik istihdam taahhüdü sağlaması şartı getirildi. Yapılacak tüm yatırımlar için %30 oranında öz kaynak sağlanması şartı istenirken destekler yatırımlar için gerekli özkaynaklarla orantılı bir şekilde olması isteniliyor. 

Her konu başlığı altında destekten yararlanma koşulları değişmekle birlikte Danışmanlık Hizmeti Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapım Desteği, Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği, Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği, Üretim Tesisi Taşıma Desteği, Çağrı Merkezi Yatırım Destek Paketi, Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destekleri yer alacak. Program hakkında yayınlanan Resmi Gazete ilanı aşağıda yer almaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170120.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170120.htm

 

 

Tür DOSYA İNDİR