Ankara Kalkınma Ajansından DFD Duyurusu

Ankara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ilan edilmiştir.

Toplam bütçesi 1.000.000 TL olan 2016 yılı DFD Programı amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Programın Amacı:

2014-2023 Ankara Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve Planın öncelik ve tedbirleri kapsamında,

  • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
  • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
  • Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına,
  • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine,
  • Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına

yönelik faaliyetleri desteklemek.

Son başvuru tarihi:

  • Elektronik başvuru: 02/12/2016 Saat 23.50
  • Proje dosyası teslimi: 09/12/2016 Saat: 17.00

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tür DOSYA İNDİR