ABD Büyükelçiliği Sınırlar Arası Köprüler Hibe Programı

Kültür, basın, eğitim, kadınların güçlendirilmesi, girişimcilik ve/veya gönüllülük yoluyla bütünleşmeyi teşvik eden projeler kabul edilecek.

ABD’nin Türkiye Misyonu, yerinden edilmiş Suriyeli toplulukların Türk toplumuyla daha iyi bütünleşmesini destekleyen projeler içinTürkiye’deki kişi ve kuruluşlardan hibe başvuruları kabul etmektedir. Misyon, 30.000 ABD dolarına kadar olan ve kültür, basın, eğitim, kadınların güçlendirilmesi, girişimcilik ve/veya gönüllülük yoluyla bütünleşmeyi teşvik eden projeleri değerlendirmeye alacaktır. İlgili kurum ve kişiler, 30 Haziran 2016 tarihine kadar iki sayfayı aşmayacak şekilde kısa bir kavram belgesini applications.usembassyankara@gmail.comadresine göndermelidir. Misyon, yapılan başvuruları inceleyecek ve seçilen adayları tam hibe başvurusu yapmaya davet edecektir. ABD’nin Türkiye Misyonu, başvuru ve soruların yoğunluğundan dolayı, başvurulardan önce buluşma veya telefonda görüşme taleplerini ya da e-postaları kabul etmemektedir.

Kavram belgesi aşağıdaki unsurları içermelidir:

Projenin Özeti:  Proje neyi başaracak; katılımcılar kimler olacak; yapılacak aktiviteler nelerdir; bu aktiviteler nerede yapılacaktır; proje takvimi nedir?
Kuruluş ve Kapasitesine İlişkin Bilgi:  Hibe başvurusunda bulunan kuruluş veya kişi hakkında kısa bir açıklama veya özgeçmiş.
Bütçe:  Projeye dair örnek bütçe (Ekteki biçim kullanılarak hazırlanacaktır.)

Uygun şartları taşıyan kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmak zorundadır. Bunlar; vakıf, dernek, üniversite, hayır kurumları ve kişiler olabilir.

Teklifler, şu ölçütlere göre değerlendirilecektir:

  • Proje teklifi, kuruluşun/kişinin projeyi uygulamak için yeterli tecrübe, beceri ve insan kaynağına sahip olduğunu göstermelidir.
  • Teklifler, projenin amaç ve hedeflerini, safhalarını, çıktılarını ve etkilerini açıkça belirtmelidir.
  • Proje fikri ve yaklaşımı yenilikçi olmalı, ancak önerilen proje faaliyetleri somut ve detaylandırılmış olmalı ve makul bir iş planıyla desteklenmelidir.
  • Proje bütçesi, makul ölçülerde olmalıdır.
  • Proje teklifi, bitiminden sonra projenin sürdürülebilirliğini azami ölçüde sağlamak üzere kullanılacak yaklaşımı açıkça tarif etmelidir.
  • Başvuran kuruluş veya kişiler, hibe yönetimi konusunda bilgi ve deneyimli olduklarını ve Türkiye’de proje yürütebilme becerisine sahip olduklarını göstermelidir.

Başvuruların Seçilme Sürecine İlişkin Takvim:

30 Haziran 2016 – Kavram belgelerinin teslimi için son gün

14 Temmuz 2016 – Kavram belgelerinin ABD Büyükelçiliği’nin inceleme komitesi tarafından seçilmesi

Seçilen başvurulardan, tam teklif iletmeleri talep edilecektir.

04 Ağustos 2016 – Tam tekliflerin teslim edilmesi için son gün

19 Ağustos 2016 – Kazananların ilan edilmesiab

30 Eylül 2016 – Federal destek hibelerinin yazımı ve sonlandırılması

Önemli Not: Proje kapsamındaki faaliyetler, 2016 yılının Eylül ayından önce başlamamalıdır.

Tür DOSYA İNDİR