4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı

Fırat Kalkınma Ajansınca her yıl düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansının 4.ncüsü Eylül ayında Tunceli'de yapılacak

Fırat Kalkınma Ajansının ilkini 2011 yılında Malatya’da, ikincisini 2013 yılında Elazığ’da ve üçüncüsünü de 2015 yılında Bingöl’de düzenlediği konferansların 4.sü 21-23 Eylül 2017 tarihleri arasında Fırat Kalkınma Ajansı ile Munzur Üniversitesi işbirliği ile Tunceli’de yapılacak. Gerçekleştirilecek olan 4.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansının kalkınma alanında çalışmalar yapan yerli ve yabancı akademisyenler, araştırmacılar, kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları da dahil geniş bir kesimi buluşturması ve katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine olanak sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca, sosyo-ekonomik kalkınma, küreselleşme, rekabet gücünün artırılması, Ar-Ge, inovasyon, kentleşme ve çevre sorunları gibi bir dizi konunun da dahil edildiği bu konferansta, güncel gelişmelere ne ölçüde uyum sağladığımız ile daha sağlıklı bir kalkınma için yapılması gerekenlerin neler olduğu da tartışılacaktır.

 

Tür DOSYA İNDİR